Royale schenking Unie van Vrijwilligers aan Wagenings NUT

Vrijwilligersorganisatie UVV Wageningen en Omstreken, afdeling van de landelijke organisatie UVV Nederland, houdt na meer dan 75 jaar per 31-12-2022 op te bestaan. Omdat de organisatie nog over liquide middelen beschikt, besloot het bestuur meerdere organisaties in Wageningen een gift te doen. Een van deze organisaties is het Wagenings Nut. Het bestuur van het Wagenings NUT is bijzonder blij met de schenking van €4000 en dankt het UVV daarvoor hartelijk. Elk jaar geeft het NUT financiële ondersteuning aan maatschappelijke en culturele initiatieven uit Wageningen.