Subsidie aanvragen

Wil je subsidie aanvragen? Vul dan dit formulier volledig in en mail het met de gevraagde bijlagen aan wageningsnut@gmail.com
Het bestuur van het Nut vergadert rond 1 februari, 1 mei en 1 oktober over de ingediende aanvragen.

Een activiteit komt in aanmerking voor een Nut-subsidie wanneer het gaat om:

  1. een concrete activiteit,
  2. die in principe bereikbaar is voor de hele Wageningse bevolking,
  3. met een blijvende meerwaarde,
  4. en eventueel vernieuwend of nieuw is,
  5. waarbij de subsidie in principe eenmalig is;
  6. en maximaal 25% van het jaarlijkse budget bedraagt (gemiddeld is het jaarbudget 10.000 Euro).

Activiteiten komen niet meer dan eens in de twee jaar in aanmerking voor een subsidie. Een aanvrager (van subsidie) wordt niet beperkt door de ‘’2-jaar-clausule’’ als het duidelijk verschillende activiteiten betreft. Aanvragen van commerciële partijen komen niet in aanmerking voor een Nut-subsidie.

Aanvragen worden behandeld zoals deze zijn ingediend. Wagenings Nut levert geen commentaar op de onderbouwing, of op de aanpak van activiteiten waarvoor ondersteuning wordt gevraagd.