Publicatie Boek Westberg

Burgemeester Floor Vermeulen ontving op 26 april het eerste exemplaar van het boek “De Westberg – een monumentaal Wagenings erfgoed”. De publicatie over de Westberg werpt nieuw licht op het Verhaal van Wageningen en is daarmee dus een must-have. De vier auteurs van het boe, ledenvan de Historische Vereniging Oud-Wageningen (HVOW), hebben grondig onderzoek gedaan naar de historische verhalen rond deze markante plek op de Wageningse berg. Tevens analyseerden ze nauwgezet bestaande en nieuwe archeologische vondsten. Aldus kwamen ze tot nieuwe inzichten over het verleden van Wageningen.  Het boek is een must have voor iedereen die Wageningen een warm hart toedraagt. Het Wagenings Nut maakte de publicatie van het boek mede mogelijk met een donatie.