Algemeen

Wagenings Nut is een vereniging die financiële steun verleent aan lokale, maatschappelijke activiteiten. De vereniging beheert een beleggingsfonds en het rendement daarvan wordt ingezet ten behoeve van de Wageningse gemeenschap.

Organisaties en instellingen die in Wageningen een activiteit organiseren die het algemeen nut in Wageningen dient, kunnen bij Wagenings Nut een financiële bijdrage aanvragen. Het bestuur beoordeelt zo’n aanvraag en kent deze toe op basis van een aantal vaste richtlijnen. Zo moet het gaan om doelen die van nut zijn voor alle Wageningers en waarvan het resultaat liefst een blijvend en concreet karakter heeft. Bijvoorbeeld een cultureel evenement dat inwoners van Wageningen iets leert of hen samenbrengt.

Wagenings Nut is aangesloten bij de landelijke Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen die is opgericht in 1778 en nu nog bijna 80 afdelingen (departementen) kent met zo’n 8.000 leden en enkele tientallen Nut-basisscholen. Nuts-departementen stonden in het hele land – en ook in Wageningen - aan de wieg van scholen, bibliotheken, filmhuizen, woningbouw en uiteraard de Nutsspaarbanken, later SNS en BNP Fortis. Door het verdwijnen van die voorzieningen kwam veel geld vrij. Bijvoorbeeld uit de verkoop van het bijbehorende vastgoed. Goed beheer van dat dit vrijgekomen kapitaal maakt het mogelijk nuttig werk voor de samenleving te blijven doen.

Geïnteresseerden kunnen de werkzaamheden van het Wagenings Nut ondersteunen door lid te worden voor €19,00 Euro per jaar (Bankrek. nr. NL58ABNA0603753124).