Help het Nut nuttig zijn

Wagenings Nut stelt zich ten doel het welzijn, in de ruimste zin, van individu en samenleving te bevorderen. Dit doen wij door middel van het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten in en rond Wageningen. Je kunt ons daarbij  helpen, door donateur of lid te worden.

Donateur worden

Donateur worden kun je door je aan te melden bij bij het bestuur via: wageningsnut@gmail.com Personen, bedrijven, organisaties en instellingen kunnen donateur worden. Donateurs kunnen desgewenst anoniem blijven. Donateurs hebben geen stemrecht binnen de vereniging.

Lid worden

Lid worden kun je door je aan te melden bij het bestuur via: wageningsnut@gmail.com

Als lid betaal je contributie (thans is dit 19,00 euro) en kun je de ledenvergaderingen bijwonen. Ben je langer dan een jaar lid kun je deel nemen aan de stemmingen.

  • Om tot het lidmaatschap te worden toegelaten moet je minimaal 18 jaar zijn.
  • Vanaf 15 jaar kom je in aanmerking voor het jongeren-lidmaatschap. Op je 18e wordt je automatisch gewoon lid.