Sociaal tuinieren

Dit jaar zijn er twee projectendagen georganiseerd voor het project Sociaal Tuinieren. Het project is opgezet door Present Wageningen in samenwerking met onder andere de Woningstichting, Solidez en stichting Steenbreek. Wagenings Nut was een van de sponsoren van het initiatief. Tijdens de projectdagen werden verschillende tuinen in de Akeleistraat door een diverse groep vrijwilligers opgeknapt. Centraal hierin stond de ontmoeting met elkaar en het vergroenen van de tuinen. Eén van de tuinen die werd opgeknapt was van een ouder echtpaar. Op de vraag wat hij ervan vond dat er een groep vrijwilligers in zijn tuin bezig was, antwoordde hij: ‘dat vind ik prachtig!’.