Twee ereleden benoemd bij Wagenings NUT

Vrijdag 21 april 2018 was Wagenings Nut, een afdeling van de landelijke Nut-organisatie, gastheer voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Zo’n 70 bestuurders van Nut-verenigingen uit heel Nederland waren in Hotel de Wereld bijeen. Tijdens deze vergadering werden twee Wageningse, oud-verenigingsbestuurders, benoemd tot ereleden: Arno Boon en Kor Paap.

Burgemeester Geert van Rumund reikte beide nieuwe ereleden een legpenning en een oorkonde uit. Beide leden werden bedankt voor hun waardevolle, vrijwillige inzet voor de Wageningse samenleving.

Arno Boon was eerst secretaris en later voorzitter in de periode 2000-2016. Hij was één van de initiatiefnemers in de heroprichting van Wagenings Nut, nadat het in 1981 opgeheven was. Daarnaast hielp Arno met het formuleren en bewaken doelstellingen, en was naar buiten toe het aanspreekpunt.

Kor Paap was penningmeester van 2009 tot 2016. In die periode vormde hij een belangrijke financiële pijler. Over de jaren heen wist hij het Nut-kapitaal in stand te houden, zodat jaar-op-jaar de Wageningse samenleving gebruik kon maken van bijdragen uit het Nut-fonds.

Wagenings Nut is een vereniging die financiële steun verleent aan lokale, maatschappelijke activiteiten. De vereniging beheert een beleggingsfonds en het rendement daarvan wordt ingezet ten behoeve van de Wageningse gemeenschap.

Organisaties en instellingen die in Wageningen een activiteit organiseren die het algemeen nut in Wageningen dient, kunnen bij Wagenings Nut een financiële bijdrage aanvragen (wageningsnut@gmail.com). Het bestuur beoordeelt zo’n aanvraag en kent deze toe op basis van een aantal vaste richtlijnen. Zo moet het gaan om doelen die van nut zijn voor alle Wageningers en waarvan het resultaat liefst een blijvend en concreet karakter heeft. Bijvoorbeeld een cultureel evenement dat inwoners van Wageningen iets leert of hen samenbrengt.

Wagenings Nut is aangesloten bij de landelijke Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen dat is opgericht in 1778 en nu nog bijna 80 afdelingen (departementen) kent met zo’n 8.000 leden en enkele tientallen Nut-basisscholen. Nuts-departementen stonden in het hele land – en ook in Wageningen – aan de wieg van scholen, bibliotheken, filmhuizen, woningbouw en uiteraard de Nutsspaarbanken, later SNS en BNP Fortis. Door het verdwijnen van die voorzieningen kwam veel geld vrij. Bijvoorbeeld uit de verkoop van het bijbehorende vastgoed. Goed beheer van dit vrijgekomen kapitaal maakt het mogelijk nuttig werk voor de samenleving te blijven doen.

Geïnteresseerden kunnen de werkzaamheden van het Wagenings Nut ondersteunen door lid te worden voor €17,50 Euro per jaar (Bankrek. nr. NL58ABNA0603753124).