Kinderkamp met Solidez

Ieder jaar gaat Stichting Solidez met een groep kinderen en ouders vanuit heel Wageningen op kamp naar een groepsaccommodatie in een mooi gebied in Nederland. Het gaat om kinderen en ouders die om financiële redenen niet op vakantie kunnen. Gedurende 5 dagen maken ze leuke uitstapjes en besteden veel aandacht aan het buiten zijn en bewegen. Ouders zijn van begin tot eind betrokken geweest bij de organisatie, planning en uitvoering van het kamp. Wagenings Nut droeg hier graag een financieel steentje aan bij.