Boek Wagenings Dialect

Het Wagenings Nut ondersteunde mede de totstandkoming van het succesvolle Wageningse Woordenboek ‘Ajuuwoh’ van de Historische Vereniging Oud Wageningen. Burgemeester Floor Vermeulen nam op 17 April 2023 de 1ste exemplaren in ontvangst. De feestavond ter ere van de boeklancering in de bibliotheek was met ongeveer 200 bezoekers goed bezocht. Er was een lofzang op het dialect door een gedicht van Ellen van der Kolk, de stadsdichter van Wageningen. Ook was er een optreden van muziekgroep ‘de Waogeningse Blaogen’. Al direct bleek dat velen enthousiast waren over ‘Ajuuwoh’ en ook over het Wagenings leesplankje.