Boekwerk over de Joodse begraafplaats in Wageningen verschenen

‘Hier ligt begraven. De oude Joodse begraafplaats van Wageningen’. Het is een boek van de Stichting Joods Erfgoed Wageningen en omstreken, die er acht jaar aan gewerkt heeft, samen met redacteur Francine Püttman. Zij studeerde Hebreeuws en schreef al eerder over de Joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg in Den Haag.

Ingeklemd tussen de huizen ligt de oude Joodse begraafplaats van Wageningen aan De Bleijk. De begraafplaats begon in 1667 op de ‘Sandcuil’, een stuk grond in de zandafgraving ten oosten van de stad dat deel uitmaakte van de Stadsbuitenbleek. Tot 1925 werden hier de overledenen van de Joodse Gemeente Wageningen, Veenendaal en Rhenen begraven. Nu zijn er 227 grafstenen te zien, maar er liggen veel meer mensen begraven. Het boek vertelt over de geschiedenis van de begraafplaats en bevat de vertaling van de teksten op alle stenen, met informatie over de achtergrond van de stenen; via een index en een plattegrond zijn begraven personen gemakkelijk te vinden.

Wagenings Nut hielp met boek mogelijk maken met een financiële bijdrage van 500 euro.